Tv-inspektion

Tv-inspektion er en opgave der er anderledes end, mange andre kloakopgaver, fordi denne opgave i sigselv, ikke ændre eler løser nogen problemer, men er et værktøj til at få indsigt i kloakkens tilstand.

Alle kan sådan set udføre en tv-inspektion, men det kræver et trænet øje at se de alle detaljer der, kan opdages ved at udføre en tv-inspektion. Det er også vigtigt at man råder over de rigtige værktøjer, når en tv-inspektion skal udføres, der for har vi flerer kameratyper til rådighed, samt mulighed for spuling hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Tv-inspektionen foregår oftes ude fra hovedbrønden / skelbrønden og ind mod huset eller ejendommen, men kan derfra komme op i de fleste grene og bøjninger og få et komplet billede af kloakkerne placering og tilstand.

Vi udfører ofte tv-inspektion i forbindelse med forsikringsskader, og i de fleste tilfælde vil forsikringen betale tv-inspektione samt for udbedring af evt. skade.

Prisen for en tv-inspektion er for alm. villaer 3000,- + moms, størrer ejendomme skal besigtiges først for at man kan give et overslag på opgaven, men normalt ligger disse opgaver på mellem 20-40.000,- + moms.