Rottesikring

Rottesikring

 Hvis man oplever problemer med rotte, skal man anmelde det til sin kommune og kontakte os, så tager vi dialogen med kommunen og evt. rottefængeren.Vi vil udbedre de skalder rotterne måtte have forvoldt og vurdere om der skal forbyggelse til, og i givet fald hvilke. Dette vil du selvfølgelig få et skriftligt tilbud på så du ved hvad opgaven vil koste.

Certificeret

 Vi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol til at monter rottespærre i alle typer afløb.

Forskellige typer

 Primært bruger vi to typer. Den passive og den aktive. Den passive er i syrefast rustfrit stål og fastmonteres med en stang, så det er muligt at tage rottespærren ud, hvis det skulle opstå problemer med forstoppelse af afløbet. Den aktive der afliver rotterne når de kommer forbi.

Den pasive rottespærre

 Der kan altid opstå problemer med den type rottespærrer der sidder i røret, og umuliggør det for rotterne, at komme op igennem røret og ind under huset/ejendommen, da 2  klapper som hænger ned i kloakrøret kan slamme til. Dette løses med den fast monterede "arm" som sidder på rottespærren, som bevirker at den kan optages uden at skulle tilkalde en slamsuger, hvis rottespærren er har lukket udløbet.

Prisen

 Prisen for at få monteret en rottespærre af denne type er ca. 5.500,-kr. Inkl. moms. Alt efter om der er plads, og hvor dybt rottespærren skal monteres,samt størrelsen på røret.

Den aktive Rottespærre

 En anden mulighed er aktive rottespærrer. Der er vi uddannede til at monter rottespærre af mærket WiseCon som er et dansk kvalitets produkt.

WiseTrap rottespærre fungerer på den måde at den monteres i brønden og afliver alle rotter, der passerer under den. Det betyder at rotterne ikke alene forhindres i at komme videre ind i kloakken, men af de samtidigt aflives og ikke kan lave skade på afløbssystemet.

Denne type bruges også i forbindelse med at rydde et helt område for rotteplage, hvor man monterer dem i flere brønde og udskifter dem men passive rottespærre, efterhånden som rotterne udryddes, for til sidst et opnå et helt rotte frit afløbssystem.

Disse rottespærrer kan enten lejes i en periode, eller købes. Prisen for en WiceTrap leveret og monteret er ca.30.000,-kr.

Der vil efterfølgende komme en serviceaftale til ca. 4.000,-kr årligt.

 

  Rottespærre ceritfikat WiseCon Rottespærre montør certifikat