Regnvandsfaskiner

Regnvandsfaskiner

 Regnvandsfaskiner er en rigtig god løsning, til bortledning af regnvand fra tage og belægninger, og kan placeres flere steder der er dog regler for hvor tæt på bygninger og skel de må placeres.

Hvorfor

 Princippet for regnvandsfaskiner er, at man leder regnvandet ned i jorden, hvor det derfra vil nedsive, så man undgår unødig oversvømmelse eller at overbelaste kloakken.

Andre løsninger

 Der er dog kommet nye spændende tanker omkring hvad regnvandet kan bruges til. En mulighed er at etablerer havedamme og bassiner en anden er opsamling i tanke til genbrug som vandingsvand eller som brugsvand i toiletter og vaskemaskiner.

Overvejelser

 Der er dog flere ting man bør overveje når man tænker på at anlægge en faskine f.eks størrelsen, beliggenheden, funktionen og afpropning.

Pris

 Regnvandsfaskiner er sværer at sætte en pris på da der ofte er belægning eller beplantning der skal reetableres, men typisk ligger prisen på omkring 50.000,-kr for en normal villa. Det er i øjeblikket muligt at få et tilskud på op til ca. 22.000.- kr. hvis de rette forhold er tilstede. Man skal henvende sig til sin kommune og hører om muligheden for tilskud.

 

247ce348db