Klimasikring af ejendomme

Klimasikring af ejendomme

Når en ejendom/bygning skal have udført klimasikring, starter vi med at gennemgå de forhold der kunne, være problematiske. Det kunne være belægningen skal lægges om, det kunne være at der var ubenyttede, gulvafløb der skulle, fjernes fra kloakken, der skal måske installeres højvandslukker på udsatte afløb,eller at man skulle afvande tage, og belælgning på en ny måde. Det er ikke til på forhond at sige hvad der kan være løsningen, før ejendommen er gået grundigt igennem, og vi kan komme med en brugbar klimasikring.

Drift og vedligeholdelse

For at være på forkant og undgå overraskelser der kunne have været undgået, er der flere og flere der indgår en serviceaftale med os. Vi foretager en skybrudssikring og sikre at bygningen er klar til at modstå klimaforandringerne.

Hvad får man for pengene

Vi kommer af os selv, renser og efterser afløb, lyskasser, pumpebrønde,sandfang,rensebrønde,højvandslukkker og ser generalt på bygningen, om der er andre ting vi mener der burde tages hånd om. Vi er er uddanede i klimatjek og skybrudssikring, har blandt andet deltaget her :http://www.teknologisk.dk/skybrudssikring-af-bygninger/32536

Hvad gør man

Kontakt os, så komme vi ud og gennemgår ejendommen. Giver et bud på hvad der bør foretages nu, og hvad der er klogt at lave en serviceaftale på. Dette diskuterer i sammen i bestyrrelsen eller ejerforeningen, og så er vi igang med at sikre jeres ejendom mod fremtidens vejr.