Dræn

Hvis man har fugtproblemer kan en løsning være at etablere et dræn.

 Man bør dog først få undersøgt om det, er det der skal til eller der er andre forhold der går sig gældene.

Hvilke dræn

 Når det er blevet besluttet at løsningen er dræn er der flere måder det kan gøres på, som alle er afhængige af forholdene, og  som skal undersøges nærmerer inden man lægger sig fast på hvilken af drænløsningerene der er bedst.

Stik dræn

 Stikdræn er en løsning man oftest bruger i nybyggeri, da det kan være omkostningsfuldt at etablerer i en eksisterende bygning. Det kan hvis forholdene tillader det tilvælges når man får udført omfangsdræn, fordi et stikdræn kan funger som en udluftning af gulvet under huset, og man derved fjerne faren for radon i indeklimaet.

Net dræn

 Netdræn bygger på de samme principper som stikdræn, men er mere omfattende, men vil også hvis der er udført korrekt, fjerne risikoen for radon i huset.

Omfangs dræn

 Omfangsdræn er den mest udbredte form for dræn, hvor man i samme arbejdsgang isolere ydervæggen, da man alligevel har blotlagt den del af facaden der ligger under jorden (fundamentet). Man vil med den rigtigt løsning, opnå et en meget våd væg vil kunne udtørres, også selvom den står i vand under drænet.

Prisen

 Prisen på dræn, ligger mellem  3000,-kr til 9000,-kr. pr. meter, men er afhængig flere faktorer bland andet af, i hvilke dybde der skal graves, hvor mange rensebrønde er det nødvendigt at sætte, adgangsforhold til området og flere andre ting, som vi gennemgår med bygherren, for at finde den bedste løsning.

Der er lavet flere undersøgelser om hvordan forskellige dræn fungerer og hvilke typer dræn der er bedst at bruge. På den baggrund har vi hos Møllebæk valgt kun at udføre dræn på bedste måde.

Omfangs dræn  Dræn med coated leca