Seneste nyt

Følg med i hvad vi laver Vis alle nyheder

Aut. Kloakmester firma

Møllebæk er Aut. Kloakmester og faglært Entreprenør

 Kloakmester der arbejder i hele storkøbenhavn, og løser alle former for kloak problemer – højvandslukker-dræn – rottespærre – strømpeforing – tv-inspektion og meget andet. Hvad kan vi gøre for dig?

Kloakker

 Når kloakken skal renoveres fordi den er utæt, er det så en "strømpe" eller en skovl der skal til. Hvis der skal tilføjes flere afløb er der ofte flere måder at løse samme problem på, derfor er det vigtigt at gennemgå afløb tegningen?.

Dræn

 Møllebæk udføre alle dræn løsninger, er der tale om et omfangsdræn eller net dræn ved vi hvad det handler om. Skal der en understøbning af fundamenter til før drænet kan udføres? eller er det nødvendigt at sætte flere renseadgange?.

Højvandslukker

 Skal højvandslukkeren monteres i en brønd, eller er den bedste løsning at monterer den i gulvet. Kan det også være en fordel at afblænde afløb, og samtidigt nedlægge døde ledninger?.

Tv-inspektion

 Er der problemer med kloakken kan en spuling være løsningen, men hvad var problemet og kommer det igen. Med en tv-inspektion får man syn for sagen, og kan udfra inspektionen træffe de rigtige beslutninger for at imødekomme fremtidige problemer. Det er også en rigtig god ide ved opbygning eller etablering af belægning at tjekke om det er er nedenunder også kan formodes at holde ligeså lang tid som resten.

Klimatjek

 Når der skal foretages et gratis klimatjek, er det en kæmpe fordel at have indsigt i de forskellige bygningsdele, så vi kan hjælpe med, f.eks. Hvilke fuger der er bedst, hvordan en inddækning bør sidde og hvilke tiltag man selv kan foretage for at forbedre sin ejendom.

Rottesikring

 Vi monterer og servicerer rottespærre, så ødelagte installationer undgås, vi undersøger kloakken efter rotteangreb og sikre ejendommen.

Faskiner

 Regnvandsfaskiner og anden form for nedsivning, skal projekteres og der skal ansøges om ret til at nedsive, så siger nogen "hvorfor det? det er jo bare regnvand". Det er også rigtigt men hvad hvis der er zink tagrender? eller hvad hvis grunden er forurenet? så er man med til at ødelægge grundvandet. Så noget der ser ud til at være nemt, er det ikke altid.

Separering af kloakken

 Udføres enten på nyanlæg for at være på forkanten, eller udføres på eksisterende anlæg når der viser sig problematisk at rengvand og spildevand løber sammen. Anlæget skal gennemgås inden udførsel, så der ikke kommer nogen overraskelser når arbejdet er gået igang.

Se mere på de forskellige opgaver i menuen, eller kontakt os.

 

Gravemaskiner